0533 647 48 25

0232 202 04 42

İzmir Dershaneler

TDK’nin güncel olan yazım kılavuzunda “Okul dışında ders veren özel kuruluş” olarak tanımlanan dershane, sınav dönemleri başta olmak üzere öğrencilerin eğitim yaşamlarının hemen her alanında var olması gereken bir kuruluştur. Çünkü, okulda verilen bilgiler fazlası ile önemli olsa da hiçbir zaman yeterli değildir. Bu sebeple okul içerisinde edinilen bilgilerin kalıcılığının sağlanması ve bu bağlamda var olan eksikliklerin giderilmesi açısından dershane seçimi oldukça önemlidir. Bu sebeple İzmir dershane seçimi konusunda kararsız kalan kişilerin, bu seçimleri yaparken dikkat etmeleri gereken unsurlar aşağıda verildiği gibidir.

Dershane Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

  • İzmir dershane seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken ilk unsur dershanenin başarısıdır. Eğitim verilen sınavlar bağlamında başarıları bulunan, ilk 100’e, 1000’e giren öğrenciler yetiştiren dershanelerin sundukları eğitimler de kaliteli olacaktır.
  • İzmir dershane çatısı altında hizmet sunan eğitmenlerin başarıları ve anlatma becerileri özellikle incelenmelidir. Çünkü bir eğitim faaliyetinin başarıya doğru gitmesini sağlayan en büyük faktör, eğitmenin kendisidir. Kendisini geliştirememiş olan bir eğitmenin, öğrencilerini geliştirmesini beklemek ise mümkün değildir. Bu bağlamda Odtülüler Dershanesi’nin “Ezbere değil, öğrenmeye dayanan” eğitim anlayışını benimsemiş olmasının önemi oldukça büyüktür.
  • Dershanenin eğitimin kalitesi kadar öğrenciye yaklaşımı da önemlidir. Bu sebeple, İzmir dershane seçme konusunda arayışta bulunan kişilerin, mutlaka söz konusu dershanede eğitim almış olan öğrenciler ile iletişime geçmeleri ve bu bağlamda bilgi almaları gereklidir.
  • İzmir dershane seçimi yapacak olan kişilerin dikkat etmeleri gereken bir diğer unsur şudur; dershane, kendi içerisinde bir disipline sahip olmalıdır. Bir disiplin içerisinde yürütülmeyen dershane işlemleri, zamanla eğitimde aksamaların medyana gelmesine sebep olacaktır. Bu sebeple özellikle sınav dönemlerinde bulunan öğrencilerin bir mağduriyet durumu ile karşı karşıya kalmamaları için bu detaya önem vermelerinde fayda vardır.
  • Yıl içerisinde ortaya çıkması muhtemel olan olaylar sebebi ile aksamaya uğrayan derslerin bir telafisinin olup olmadığına dikkat edilmelidir. İzmir dershane seçimi yaparken, görülecek olan ya da görülmesi istenen eğitimin herhangi bir sebep ile sekteye uğramaması, bu bağlamda en temel amaç olmalıdır. Ortaya çıkması muhtemel olan aksaklıklar için önlem alınmış olması ise bu amacın benimsendiğinin göstergesidir. 
Call Now Button0533 647 48 25