0533 647 48 25

0232 202 04 42

İzmir Etüt Merkezi

Etüt sistemleri, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri ve bu bağlamda derslerin can alıcı noktalarını kavrayabilmeleri amacı ile gerçekleştirilen bir nevi ek dersleri kapsamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ve yanlış bilinen bir unsur vardır ki o da şudur; Odtülüler İzmir Etüt Merkezi bağlamında eğitim alan kişilerin önceden görmüş oldukları bir ders / konu bulunması gereklidir. Yalnızca Etüt sistemi bağlamında görülen eğitimleri yeterli değildir. Bu bağlamda Odtülüler İzmir Etüt Merkezi avantajları arasında sayılabilecek unsurlar aşağıda verildiği gibidir.

Odtülüler İzmir Etüt Merkezinin Avantajları Nelerdir?

Odtülüler İzmir Etüt Merkezi bağlamında ele alınması mümkün olan en büyük avantaj şudur; etüt merkezleri, kişilerin derste gördükleri halde anlamadıkları konuları tekrar öğrenebilmeleri imkânı buldukları merkezlerdir.

Kişilerin derste işledikleri herhangi bir konu ile ilgili çözemedikleri soruları, etüt merkezleri sayesinde çözebilmeleri mümkündür. Burada da yine dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır; Odtülüler İzmir Etüt Merkezinde çözülen sorular, “öğrenme” odaklı çözülmektedir.

İzmir Odtülüler Dershanesi için geçerli olan ve İzmir etüt merkezi avantajları bağlamında ele alınması gereken bir diğer özellik şudur; etüt derslerine giren öğretmenler, yine derse giren öğretmenlerdir. Yani etüt dersleri için stajyer öğretmenler ile anlaşılması ve bu bağlamda öğrencilerin bir kafa karışıklığı ile karşı karşıya kalmalarına sebep olunması durumu söz konusu değildir.

Yine İzmir Odtülüler Dershanesi’nce benimsenmiş olan ve İzmir etüt merkezi avantajları arasında yer alan bir diğer özellik şudur; dershane çatısı altında hizmet sunan öğretmenler, öğrencilerin anlama ve yeterlilik durumlarına bağlı olarak bazı ders ve konularda etüt planlaması yapabilirler. Bu da öğrencilerin yetersiz olduğu konuların anlaşılması ve bu bağlamda ortaya çıkan eksikliğin giderilmesi amacı ile girişimlerde bulunması çabasının bir göstergesidir.

Planlanmış ya da yapılmış olan etüt sistemlerinin tamamının, mevcut internet tabanlı programlar aracılığı ile öğrenci ya da veliler tarafından görülmesi mümkündür.

İzmir Odtülüler Dershanesince, derslere sürekli olarak geç kalan, dersi dinlemeyen ya da ders akışını / huzurunu bozan öğrencilerin etütten mahrum bırakılması, disiplinin sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Call Now Button0533 647 48 25